Απόφαση 162 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
162η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»