Απόφαση 190 (15ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Απρίλιος, 2020 - 12:01
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
190η απόφαση
Ανάκληση της αριθ. 132/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση δημόσιας πρόσκλησης για απευθείας μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 1ου , 2ου , 4ου , 8ου , 10ου , 13ου , 14ου , 15ου , 27ου , & 30ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Λαμιέων»