Απόφαση 246 (26ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 30 Ιούλιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
26η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
246η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 209/2013 ΑΠΌΦ. Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ