Απόφαση 258 (35ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Αύγουστος, 2012 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
258η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ