Απόφαση 267 (35ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Αύγουστος, 2012 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
267η απόφαση
ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 124/12 & 165/12 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ