Απόφαση 30 (3ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος, 2020 - 18:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
30η απόφαση
Α)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», Β) Έγκριση σύναψης μεταξύ του Δ.Λ. και «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»,Γ)Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης