Απόφαση 323 (30ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
30η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
323η απόφαση
Ανάκληση της αριθ. 297 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Εξειδίκευση πίστωσης για ενημέρωση, παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγή υγείας των δημοτών