Απόφαση 356 (16ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
356η απόφαση
Παράταση προθεσμίας έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»