Απόφαση 357 (16ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
357η απόφαση
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ, έτουσ 2019