Απόφαση 373 (36ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
373η απόφαση
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 8464/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας