Απόφαση 454 (41ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
41η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
454η απόφαση
ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 298/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ