Απόφαση 723 (46ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2015 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
46η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
723η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ) ΠΡΟΥΠΟΛ. 62.000,00€