Πρόσκληση 15ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 1ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ - ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» προϋπολ. δαπάνης 230.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΙΤΣΑ»

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ»

Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάθεση της προμήθειας: «Παροχή τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαμιέων», προϋπολογισμού μελέτης 11.991,22€ (με ΦΠΑ 13%)

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού- κατακύρωση για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 132/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση δημόσιας πρόσκλησης για απευθείας μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 1ου , 2ου , 4ου , 8ου , 10ου , 13ου , 14ου , 15ου , 27ου , & 30ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Λαμιέων»

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο Εισηγήσεις 15/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.10.16 MB