Πρόσκληση 1ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος, 2016 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Χ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΠΕΤΙΤΣΑΣ Ν.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΛΙΑΠΗ Ε.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΟΚΟΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ Γ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ Σ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ Γ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΑΥΡΙΚΑ Σ.)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΄ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ΄

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.111/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΄ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ΄