Πρόσκληση 23ης Συν. Ο.Ε. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 29 Μάιος, 2012 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΛΥΧΝΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΡΑΤΣΑ ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.101/17-04-2012 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ