Πρόσκληση 24ης Συν. Δ.Σ. 2018

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος, 2018 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
24η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄

Θέμα: Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ΄ Κ.Δ.Β.Μ.-ΝΕΑ ΦΑΣΗ΄

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΕΠΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΒΟΣΚΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.»

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2018

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Π.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΄ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ 2020΄

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»