Πρόσκληση 24ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
24η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων από 20-06-2017 έως και 20-06-2019

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» προϋπολ. 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ »

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ».

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί διάθεσης χώρων για υπαίθρια διαφήμιση ατελώς