Πρόσκληση 31ης Συν. Ο.Ε. 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Ιούλιος, 2014 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
31η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ΄

Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/14

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΄ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ - ΨΩΡΟΝΕΡΙΑ΄

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & 2) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΗΛΗ΄

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΄

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ