Πρόσκληση 33ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
33η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή

Θέμα: Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ - «κληροδότημα Κ. Μουστάκα»-αυτοτελούς διαχείρισης .

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 259/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83775 του έργου: «Ανάπλαση πλατείας πάρκου»

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου» προϋπολ. 50.000,00€ με Φ.Π.Α.

Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ » προύπολ. 19.315,48

Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ » προϋπολογισμού μελέτης 26.038,14€ με Φ.Π.Α.

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 33ου Πρακτικού2.16 MB