Πρόσκληση 34ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
34η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο   έτους 2018

Θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή

Θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως  ενώπιον του Εφετείου Λαμίας

Θέμα: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82841 του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων»

Θέμα: Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την : «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολειού Λαμίας»

Θέμα: Εγκριση πρακτικού για τροποποίηση της αριθ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβασης προμήθειας : «Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος) ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης»

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 34ης συνεδρίασης Ο.Ε.1.27 MB