Πρόσκληση 45ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 30 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
45η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα:Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ.  έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ.  έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1605/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά - εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1604/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ προϋπολoγισμού μελέτης  186.218,84 €

Θέμα: Διαγραφή οφειλών «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.3752/2018 μεταξύ μας Σύμβασης σε συνέχεια της αριθ.2/2018 ΑΔΣ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 45ης συνεδρίασης Ο.Ε.2.6 MB