Πρόσκληση 51ης Συν. Ο.Ε. 2017

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
51η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 49ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 50ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΦΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 5.230,00€

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠ. 3.500,00 €

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ»¨ΠΡΟΫΠ.7.200,00 €

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ – ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)» ΠΡΟΫΠ. 7.195,72€

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 7.200,00€,

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠ. 7.200,00€

Θέμα: ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛ. 69.866,56€

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ 1.659.818,12€

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ(ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΚΑΚΑ 5.Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ