Πρόσκληση 6ης Συν. Δ.Σ. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 374/2019 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για εκ νέου απευθείας ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή, κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» Υ/3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) Π.Ε. Φθιώτιδας.

Θέμα: Παράταση χρόνου ταφής

Θέμα: Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή, λόγω της εκ παραδρομή μη δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό,

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 499/2019 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για εκ νέου απευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, κληροδοτήματος «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ» αστική περιουσία αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων