Πρόσκληση 7ης Συν. Δ.Σ. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 17 Μάιος, 2019 - 16:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: OΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ :Α) ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.