Πρόσκληση 9ης Συν. Δ.Σ. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 26 Ιούνιος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΖΗΡΟΣ ΙΚΕ».ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) –WIFI4EU

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.12/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α.)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002577 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ.

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 43/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ”

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ» ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4495/2017

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Τ.Κ.ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ