Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 30 από 43
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
9 248 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 247 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΡΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 243 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 242 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 241 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 240 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 239 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 238 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 237 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 236 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 235 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 234 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 233 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 232 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 229 ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΚ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 228 ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 227 ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 226 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 225 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 224 ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 223 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 222 ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 221 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 220 Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 219 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα

Σελίδες