Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 12 από 12
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 13 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.858/09-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 12 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 856/09-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 11 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 10 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 622/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 9 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 7 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 6 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘ. : 50/2016 -51/2016 ΤΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 5 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/12/2016 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ... Τρί, 17/01/2017 περισσότερα