Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης έτους 2018

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
36 406 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 405 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 359/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 404 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 403 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY 9.500.... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 402 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.230/2018 ΚΑΙ 391/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 401 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 400 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 399 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 120... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 398 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 397 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017-ΕΙΣΗΓΗΣΗ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 396 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 395 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
36 394 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Τρί, 18/09/2018 περισσότερα