Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 14 από 14
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
9 224 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 223 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ» ΤΗΝ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 222 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 221 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 220 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 43/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 219 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 218 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.12/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 217 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 216 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 215 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 213 ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΖΗΡΟΣ ΙΚΕ».ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ. Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 212 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
9 211 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ... Τετ, 26/06/2019 περισσότερα