Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
31 250 Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 249 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 248 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 247 Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α86/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 246 Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 262/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 245 Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 217/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 244 Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α83/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 243 Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α84/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 242 Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29303/18-7-2019 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 241 Περί άσκησης η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 290/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 240 Έγκριση 1ου... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 239 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και... Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
31 238 Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2019 -2021 Δευ, 23/09/2019 περισσότερα