Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 32ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 25 από 25
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
32 275 Ματαίωση-ακύρωση διαδικασίας για την υπηρεσία : «Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 274 ΄Eγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – έλεγχος δικαιολογητικών – κατα-κύρωση... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 273 ΄Εγκριση 1ου πρακτικού και ακύρωση διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού την προμήθεια: «Προμήθεια... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 272 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 271 Τροποποίηση σύμβασης : «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 270 Έγκριση πρακτικού ii ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονι-κής δημοπρασίας με Α.... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 269 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση προ-σβασιμότητας αμεα στο... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 268 ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδού... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 267 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση πεζοδρομίου οδού Βουρτσελά και... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 266 ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κοινωνικού παντοπωλείου» Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 265 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός πόλης Λαμίας». Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 264 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων». Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 263 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης στα δημοτικά... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 262 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 261 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση όψεων δημοτι-κών κτιρίων» Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 260 Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «Στεγανοποίηση κέντρου... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 259 Απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης – Καθορισμός δικηγορικής... Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 258 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 257 Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 256 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας - καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 255 Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή . Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 254 Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 253 Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 252 Αποδοχή αιτήματος για δωρεάν μεταφορά του Ε.Ε.Ε.Κ. Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
32 251 Εισήγηση για συμμετοχή μελών στην Οικονομική Επιτροπή άνευ ψήφου Τρί, 01/10/2019 περισσότερα