Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 33ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
33 284 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης... Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 283 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη... Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 282 Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου... Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 281 Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου... Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 280 Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου... Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 279 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας - Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου. Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 278 Ανάκληση απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης-καθορισμού δικηγορικής αμοιβής Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 277 Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου... Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
33 276 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τρί, 08/10/2019 περισσότερα