Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 6 από 6
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
34 290 ΄Εγκριση πρακτικού για τροποποίηση της αριθ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβασης προμήθειας : «... Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
34 289 ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
34 288 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
34 287 Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ενώπιον του Εφετείου Λαμίας. Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
34 286 ‘Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
34 285 Kαθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2018 Τρί, 15/10/2019 περισσότερα