Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 8 από 8
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 198 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 197 Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 196 Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 195 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ... Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 194 Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με... Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 193 Eξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια οικολογικών δερμάτινων κουτιών με φωτογραφικές καρτολίνες Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 192 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 191 Έγκριση της αριθ. πρωτ. 16042/30-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Τρί, 05/05/2020 περισσότερα