Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 11 από 11
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
21 238 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ» προϋπολ... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 237 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 236 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 235 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 234 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 233 Eισήγηση έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορφανοτροφείων Λαμίας, «... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 232 Εγκριση ΄Εκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 231 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 230 2. Αποδοχή δωρεάς 10 τεμ. αξονικών φωτιστικών τύπου LED από την εταιρεία DASTERI SYSTEMS Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 229 1. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 228 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη... Τρί, 02/06/2020 περισσότερα