Επιχείρηση / προφίλ

Επωνυμία: 
ΤΣΑΒΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Είδος Επιχείρησης: 
Υδραυλικοί
Διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Τηλέφωνο: 
6974962006
Περιγραφή Δραστηριότητας: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ