Άρθρο 10 - Διαγραφή μελών από την επιτροπή

Εκτυπώσιμη μορφή

Άρθρο 10

Διαγραφή μελών από την επιτροπή

Για την διασφάλιση της δυνατότητας ύπαρξης απαρτίας στις συνεδριάσεις, θα διαγράφεται από μέλος της επιτροπής όποιο μέλος απουσιάζει τρεις (3) συνεχόμενες φορές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση-αιτιολόγηση στον πρόεδρο της επιτροπής.