Άρθρο 10 - Διαγραφή μελών από την επιτροπή

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Άρθρο 10

Διαγραφή μελών από την επιτροπή

Για την διασφάλιση της δυνατότητας ύπαρξης απαρτίας στις συνεδριάσεις, θα διαγράφεται από μέλος της επιτροπής όποιο μέλος απουσιάζει τρεις (3) συνεχόμενες φορές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση-αιτιολόγηση στον πρόεδρο της επιτροπής.