Εκκλησία «Αρχοντική»

Εκτυπώσιμη μορφή

Κάτω από το Κάστρο της Λαμίας έχει κτιστεί κατά το 18ο αιώνα ο Ι.N. της Παναγίας της Αρχοντικής. Αποτελεί το δεύτερο μετά το Κάστρο σε αρχαιολογική σημασία μνημείο. Οφείλει το όνομά της στους προύχοντες και άρχοντες της Λαμίας, που εκκλησιάζονταν αποκλειστικά εκεί στο παρελθόν. Έχει χτιστεί πάνω σε παλιότερη εκκλησία, που καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ανοικοδομήθηκε το 1760 και φιλοτεχνήθηκε το 1762.

Η τοιχοδομία του Ναού είναι απλή. Ο Νάρθηκας προστέθηκε αργότερα, γι΄ αυτό δεν έχει τοιχογραφίες, όπως ο κυρίως Ναός. Εσωτερικά ο Ναός είναι κατάγραφος με τέσσερις σειρές θεμάτων - ζώνες. Η πρώτη έχει μαρτύρια Αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η δεύτερη ιστορεί από τον Ιερόν Νιπτήρα μέχρι την Ανάσταση. Η τρίτη περιλαμβάνει τριάντα Αγίους και η Τετάρτη ολόσωμους Αγίους άνδρες και γυναίκες.

Τοιχογραφία
Δείτε το σημείο στο χάρτη