Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 1-2-3/6