Υδρόμυλος και πηγές Αγίας Παρασκευής

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αγίας Παρασκευής (πέντε χλμ ανατολικά της πόλης) εντοπίζεται ο σημαντικός ομώνυμος υγροβιότοπος, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος στο δίκτυο NATURA 2000. Αποτελεί δημιούργημα των υφάλμυρων πηγών της περιοχής. Στα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνεται η ύπαρξη του ενδημικού είδους ψαριού με την ονομασία «Ελληνοπυγόστεος», που ζει στα νερά της πηγής και στο ρυάκι, που σχηματίζει (έχει μήκος 3-5 εκατοστά και ζει δεκαοκτώ μήνες).

Στην περιοχή συναντώνται αρχαιολογικά ευρήματα νεολιθικού οικισμού, ο οποίος κάποτε ήταν παράκτιος, καθώς και ερείπια ενός υδρόμυλου, που αποδεικνύει την κατοίκηση από την Νεολιθική εποχή.

Δείτε το σημείο στο χάρτη