Αγνοείται και ακυρώνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας!

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 18 Απρίλιος, 2012

Νέο επεισόδιο στο πολύπαθο θέμα της χρήσης του νέου σχολικού συγκροτήματος, της οδού Τανάγρας και Σόλωνος, φαίνεται πως εξελίσσεται μετά την χθεσινή(17/4/2012) απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής, σε έκτακτη συνεδρίασή της , για δέσμευση πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες του υπό ίδρυση 6ου Λυκείου Λαμίας, ύστερα από αίτημα-εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πριν δηλαδή ακόμη καθαρογραφεί η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10/4/2012, η οποία ουσιαστικά προκρίνει, παράλληλα με την μεταστέγαση του 5ου Λυκείου, την ίδρυση του 9ου Γυμνασίου φαίνεται πως ιδρύεται, τουλάχιστον στα χαρτιά, το 6ο Λύκειο.

Θεωρώ πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πολύ κακό δείγμα του παρελθόντος, γραφειοκρατικής και ψυχρής υπηρεσιακής αντίληψης, αφού δεν λαμβάνει καθόλου υπόψιν τις αιτιάσεις των γονέων των μαθητών, τις εύλογες αντιρρήσεις τους για την ίδρυση του 6ου Λυκείου, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, την εισήγηση του ιδίου του Δημάρχου Λαμιέων καθώς και τις τελικές αποφάσεις του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεσούσης της κρίσης και με έντονο τον αναβρασμό των αξιών να κυριαρχεί, η κοινωνική συνοχή, ο αλληλοσεβασμός, η άμβλυνση των οξύνσεων και η επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες.
Είναι υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να αφουγκράζεται τις αγωνίες των δημοτών και τις εφικτές λύσεις που προτάσσονται υπέρ των συμφερόντων τους, να καθορίζει το πολιτικό στίγμα και να θέτει την κατεύθυνση μέσα στην οποία θα κινηθούν τα υπηρεσιακά όργανα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση εάν τελικά, ακυρωθεί η ίδρυση του 9ου Γυμνασίου, με αυτό τον τρόπο, παρά τις αποφάσεις και την θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να συζητηθεί το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, όπως προτάθηκε στις 10/4/2012 ,τότε εκτός από ένα μεγάλο πλήγμα στις δημοκρατικές και διαυγείς διαδικασίες που έως τώρα τελέστηκαν θα δημιουργηθούν έριδες ,έντονες αντιπαραθέσεις και διεκδικήσεις από τους πολίτες που θα έχουν αδικηθεί, πράγμα ανεπίτρεπτο για την κοινωνία της Λαμίας, ιδιαίτερα στην σημερινή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας.

Η άμεση σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η συζήτηση με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αποτελεί πλέον μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη.
Εκεί θα παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα ,θα εκτεθούν οι παιδαγωγικοί και οι λειτουργικοί όροι ίδρυσης του σχολείου καθώς και οι ανάγκες των κατοίκων-χρηστών του νέου Σχολικού Συγκροτήματος.

Είναι σίγουρο τότε πως θα εξευρεθεί βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση η οποία θα συζητηθεί εκτενέστερα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό, ως κύριος εκπρόσωπος των δημοτών και διαχειριστής ιδίου δημοτικού χώρου, σύμφωνα και με τις νέες Καλλικρατικές αρμοδιότητες, θα πρέπει να λάβει τις τελικές αποφάσεις πάντα υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και του Δήμου Λαμιέων γενικότερα.

*Η πρόταση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών, όπως εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10/4/2012, είναι να δημιουργηθούν στο νέο Σχολικό Συγκρότημα:
1)στο Ά κτήριο: η ΄Β και η ΄Γ τάξεις του 5ου Λυκείου
2)στο΄Β κτήριο: η Ά τάξη του 5ου Λυκείου και το 9ο Γυμνάσιο

Δηλαδή ένα μεγάλο Λύκειο(5ο) και ένα μικρότερο Γυμνάσιο(9ο)