Αρχή για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 14 Φεβρουάριος, 2013

Συνεδρίασε για πρώτη φορά στο 2013,σήμερα 14 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη της έθεσαν προβληματισμούς για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής καθώς και τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων δικαιοδοσίας της σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί με τα τραπεζοκαθίσματα στο κέντρο της Λαμίας.

 Ο Πρόεδρος Κος Σπύρος Ηλιόπουλος υποσχέθηκε πως θα μεριμνήσει ώστε να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβουλιο προς ψήφιση ,μετά από επεξεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων που είχε συζητηθεί στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής.

Το μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Παναγιώτης Στασινός ζήτησε την ανάληψη όλων των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε σχέση με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 και δεσμεύτηκε για την εισήγηση προτάσεων για τον σκοπό αυτό.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής με ομόφωνη απόφαση της μειοψηφίας εκλέχτηκε ο Κος Δημήτριος Κορέντζελος .

 

Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν:

Θέμα 1ο: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Π.Ζ.

Θέμα 2ο: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα 3ο: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΤΟΡΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ)

Θέμα 4ο: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΥΤΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗ)

Θέμα 5ο: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ζ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.)

Θέμα 6ο: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.58382/24-07-2012 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»

Θέμα 7ο: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.43042/4-10-2007 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,

Θέμα 8ο: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.52674/28-11-2007 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ»,

Θέμα 9ο: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.60954/09-10-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ και  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,