Επιτέλους να λειτουργήσει η Δευτεροβάθμια Σχολική Δημοτική Επιτροπή

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 2 Μάρτιος, 2012

Μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, τα οποία οδήγησαν σε παραίτηση τον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής καθώς και σε αλλεπάλληλες αντεγκλήσεις και έγγραφα υπομνήματα των εμπλεκόμενων, είναι θεωρώ επιτακτική ανάγκη να οργανώσουμε το μέλλον μαθαίνοντας από τις έως τώρα παραλείψεις.

Γιατί είναι αλήθεια πως υπήρξαν πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες στην συγκεκριμένη Επιτροπή, που ψάχνει να βρει τον βηματισμό της, το πρώτο αυτό τρίμηνο από την σύστασή της. Δεν υπήρξαν διακριτοί ρόλοι, δημιουργήθηκαν αμφισβητήσεις, τέθηκαν έντονες διαφωνίες ακόμη και για διαδικαστικά θέματα ενώ η ελλιπέστατη γραμματειακή υποστήριξη μεγέθυνε τα προβλήματα, ιδιαίτερα μετά το πέρας των συνεδριάσεων.

Το αποτέλεσμα ορατό σε όλους: ανούσιες συνεδριάσεις χωρίς παραγωγή απτού αποτελέσματος, αγανάκτηση και διαταραχή στη εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, εκεί δηλαδή που υποτίθεται πως θα πρόσφερε της υπηρεσίες της η Επιτροπή απαλλάσσοντας τις σχολικές μονάδες από οικονομικές, λειτουργικές και γραφειοκρατικές άχαρες διεργασίες, βελτιώνοντας παράλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία.

Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η Σχολική Επιτροπή αποτελεί ένα κατεξοχήν πολιτικό όργανο με την οποία χαράσσεται συγκεκριμένη πολιτική, πάντα υπέρ των συμφερόντων συνολικά του Δήμου. Εδώ πιστεύω πως είναι το στοίχημα, το οποίο θα πρέπει να κερδηθεί από όλους όσους συμμετέχουμε στην Επιτροπή, αλλά κυρίως από την Δημοτική Αρχή που έχει τον έλεγχο αλλά και την κύρια ευθύνη.

Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας από τις πρώτες συνεδριάσεις έκανε τις προτάσεις της, με το παραπάνω πνεύμα να κυριαρχεί ,πάντα με βάση τις αρχές της: Συμμετοχή – Διαφάνεια - Έλεγχος.

Σήμερα υπό το βάρος των πρόσφατων γεγονότων φαίνεται αναγκαίο:
· Να απλουστευθούν οι διαδικασίες, για την άμεση και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των καθημερινών και έκτακτων προβλημάτων του σχολείου.
· Η χρηματοδότηση να γίνεται στον προγραμματισμένο χρόνο, χωρίς
καθυστερήσεις.
· Διάκριση της χρηματοδότησης για λειτουργικές και επισκευαστικές δαπάνες.
· Ο δήμος και τα μέλη της Σχολική Επιτροπής να αναπτύξουν λειτουργικές
σχέσεις με τη σχολική μονάδα, ώστε αυτή να ασχολείται ενεργά με τα
προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και να μη στηρίζεται μόνο στο μηχανισμό διαχείρισης και ελέγχου.
· Να αποστέλλεται σε κάθε Σχολική Επιτροπή από τη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας πίνακας, που να αναγράφονται τα ποσά των επιχορηγήσεων από τις κεντρικές υπηρεσίες, τα κριτήρια κατανομής και ο τρόπος διάθεσης των άλλων πόρων του Δήμου, που αφορούν τα σχολεία (πχ. έκτακτων επιχορηγήσεων) και να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
· Αναβάθμιση του ρόλου των εκπροσώπων των διευθυντών στη Σχολική Επιτροπή ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι ο κύριος υπεύθυνος και εκφραστής της λειτουργίας και ελέγχου των αποφάσεων αλλά και να συμμετέχει ισότιμα στη λήψη τους.

Τις ίδιες θέσεις εκφράζουμε και τώρα, μέσα στην κρίση που ξέσπασε, οι οποίες μαζί με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών και τις προσπάθειες για λύσεις του νέου προέδρου Αντιδημάρχου Κου Ευαγγελίου, θα οδηγήσουν στην άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής, με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων καθώς και την αποκατάσταση της ομαλότητας και της ηρεμίας στις σχολικές κοινότητες της Λαμίας.

Συνημμένα δείτε το υπόμνημα-ψήφισμα των Διευθυντών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμίας


Παναγιώτης Στασινός
Μέλος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής
Δημοτικός σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon proshedio_anakoinosis_gia_sholiki_epitropi.doc30.5 KB