Τις προθέσεις του Δήμου Λαμίας για την Ιαματική Πηγή Καλλιδρόμου περιμένει το Υπουργείο Οικονομίας

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 11 Αύγουστος, 2016

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Τηλ 2231045910 6937378138 6932837696

 

Πολλαπλασιάζονται οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής Λαμίας για το θέμα της αναγνώρισης της Ιαματικής Πηγής Καλλιδρόμου(Ψωρονέρια) και τον κίνδυνο να περιέλθει η πηγή στην δικαιοδοσία και κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, όποιες τέτοιου είδους πηγές δεν έχουν πιστοποιηθεί και κατοχυρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, τότε αυτομάτως αλλάζουν χέρια.

Όπως είναι γνωστό, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου(ΕΤ.Α.Δ) υπέβαλε στις 16/10/2014 αίτημα αναγνώρισης της πηγής Καλλιδρόμου Θερμοπυλών ως ιαματικής πηγής, το οποίο εξετάστηκε από την Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων στις 20/11/2014. Η εν λόγω αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησε ότι οι μικροβιολογικές αναλύσεις υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια και ως εκ τούτου ο φυσικός πόρος δεν αναγνωρίστηκε ως ιαματική πηγή.

Αφού από τον Νοέμβρη του 2014, που απορρίφθηκε η αναγνώριση της πηγής δεν υπήρξε κάποια άλλη κίνηση από τον Δήμο ή την ΕΤΑΔ ΑΕ, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το υπ αριθμ 11827/23.6.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων έχει ζητήσει - και περιμένει - την απάντηση του Δήμου Λαμίας σχετικά με τις προθέσεις του, ως προς την εξέλιξη της  διαδικασίας αναγνώρισης με την υποβολή πρόσφατων μικροβιολογικών αναλύσεων.

Η σιωπηρή ως τώρα στάση του Δήμου ερμηνεύεται, και σε επίπεδο Υπουργείου, τουλάχιστον ως αδιαφορία. Η ενημέρωση από το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι η αρνητική απόφαση της Επιτροπής δεν σημαίνει απόρριψη. Απλά τα συγκεκριμένα μικροβιολογικά αποτελέσματα, τα οποία στάλθηκαν τότε, δεν ήταν μέσα στα επιτρεπτά όρια∙ που σημαίνει, αν υπάρξουν νεότερα αποτελέσματα και μικροβιολογικά στοιχεία εντός ορίων, είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων να πάρει άλλη απόφαση και το Υπουργείο να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης και πιστοποίησης της πηγής

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε ακόμα μια φορά: Γιατί αυτή η αδιαφορία και η καθυστέρηση και γιατί δεν έχουμε καμιά ενημέρωση από την δημοτική αρχή. Οι λουόμενοι επισκέπτες της πηγής, οι δημότες και οι επαγγελματίες της περιοχής δικαιούνται κάποια επίσημη ενημέρωση.-

Λαμία, 11-8-2016