Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων.