Κυκλοφοριακές ρυθμίσειςεπί της λεωφόρου Ελευεθερίας