Προσκ.ενδιαφ. για παροχή ημερ. φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρί, 17/09/2013 - 14:30
Ετικέτες: 

Σας ενημερώνουμε ότι, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων υλοποιεί στη Λαμία τη δράση: «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,  με δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 

Αντικείμενο αποτελεί η παροχή ημερήσιας φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα(κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λ.π.), από  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της  υποστήριξής  τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική αίτηση από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 11, τηλ. 22310-30730), τα γραφεία των δομών εξυπηρέτησης (Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λαμιέων οδός Κάλβου και Τυμφρηστού, τηλ. 22310-21113), καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων (www.lamia.gr).

Η κατάθεσή της αίτησης μπορεί να γίνει από σήμερα Δευτέρα 09/09/2013 έως και την Τρίτη 17/09/2013 στις ανωτέρω διευθύνσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικά για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάθεση της αίτησης είναι δυνατή η επίσκεψη κατ’ οίκον κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.