Ανάδειξη πύργου πυροβολείου Δημοτικής ενόητας Σταυρού

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετ, 11/09/2013 - 09:00 έως Τετ, 16/10/2013 - 09:59
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
62787
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 28/08/2013
Αριθμός Μελέτης: 
17/2011
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΒΛ94ΩΛΚ-Ο24
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει ότι την   15η, του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2013  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των  προσφορών), στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμίας, οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 – 20424, στη Λαμία, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία  με το σύστημα: προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ»