Απόφαση 120 (8ης Συν. Δ.Σ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 22 Μάρτιος, 2018 - 14:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
120η απόφαση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 109/2018 ΑΔΣ (ΑΔ 6Θ6ΘΩΛΚ-ΓΟ2)