Απόφαση 215 (16ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάιος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
215η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Δ.Ε ΧΩΡΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ